Ankieta dla absolwentów

 

Drodzy Absolwenci

Zwracamy się z ogromną prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety badającej losy absolwentów Naszej Szkoły

Zależy nam na rzetelnych, prawdziwych informacjach, dzięki którym będziemy mogli podnosić jakość pracy szkoły

Jednocześnie prosimy o rozpowszechnienie informacji o ankiecie na portalach społecznościowych lub e-mailem wśród znajomych, którzy także ukończyli naszą szkołę.

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach.

1. Podaj rok ukończenia szkoły:

2. Jaki typ szkoły ukończyłeś(aś)?
 Liceum ogólnokształcące
 Technikum
          w zawodzie:
 Zasadnicza szkoła zawodowa
          w zawodzie:

3. Po ukończeniu szkoły:
 Studiuję na uczelni wyższej
 Uczę się w szkole policealnej
 Pracuję
 Inne

4. Jeśli studiujesz, to jaki typ uczelni wyższej wybrałaś(eś)?
 Uniwersytet
 Politechnika
 Wyższa Szkoła Zawodowa
 Uczelnia sportowa/wojskowa/artystyczna
 UJW w Polkowicach
 inne

5. Jeśli pracujesz, to czy praca ta jest zgodna z Twoim wykształceniem?
 Tak
 Nie

6. Czy podjąłeś pracę zaraz po zakończeniu nauki?
 Tak
 Nie