Ankieta dla absolwentów

 

Drodzy Absolwenci

Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety badającej Wasze losy.

Chętnie dowiemy się jak potoczyło się Wasze życie po ukończeniu naszej Szkoły i czym obecnie się zajmujecie. Wyniki posłużą Szkole do dalszego kierowania procesem edukacyjnym i podniesienia jakości kształcenia.

Jednocześnie prosimy o rozpowszechnienie  informacji o ankiecie na  portalach społecznościowych lub e-mailem wśród znajomych, którzy także ukończyli naszą Szkołę.

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach.

1. Podaj rok ukończenia szkoły:

2. Jaki typ szkoły ukończyłeś(aś)?
 Liceum ogólnokształcące
 Technikum
          w zawodzie:
 Zasadnicza szkoła zawodowa
          w zawodzie:
 Branżowa Szkoła I Stopnia
          w zawodzie:

3. Po ukończeniu szkoły:
 podjąłem/ęłam naukę na studiach dziennych
 podjąłem/ęłam naukę na studiach zaocznych
 uczę się w szkole policealnej
 pracuję w wyuczonym zawodzie
 pracuję w innym zawodzie
 prowadzę własną działalność gospodarczą
 nie uczę się i nie pracuję
 wyjechałem/am za granicę i pracuję w wyuczonym zawodzie
 wyjechałem/am za granicę i pracuję w innym zawodzie
 Inne

4. Jeśli się uczysz, to podaj kierunek kształcenia:

5. Jeśli pracujesz, to na podstawie jakiej umowy jesteś zatrudniony?
 umowa o pracę
 umowa cywilno-prawna
 staż PUP
 inne

6. Czy podjąłeś pracę zaraz po zakończeniu nauki?
 Tak
 Nie

Dziękujemy bardzo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *